top of page

Общи Условия

на онлайн магазин sportswear.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. "Спорт Импекс ЕООД" си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 

 1. Общи Условия:

 

 •     “www.sportswear.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на “Спорт Импекс ЕООД”.

 •     Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от “Спорт Импекс ЕООД”.

 •     Спорт Импекс ЕООД чрез “www.sportswear.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

 •     При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “Спорт Импекс ЕООД” чрез “www.sportswear.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 •     Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “Спорт Импекс ЕООД” чрез “www.sportswear.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.

 •     “Спорт Импекс ЕООД” чрез “www.sportswear.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

 •     “Спорт Импекс ЕООД” не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.sportswear.bg”.

 •     “Спорт Импекс ЕООД” не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

 •     Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. “Спорт Импекс ЕООД” допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

 •     Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Спорт") е примерно.

 •     Всички обявени цени са в български левовe.

 

II. Права и задължения на страните:

 

1. “Спорт Импекс ЕООД” се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на сток,и заявената за покупка стока.

 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!)

 

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

 

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Спорт Импекс ЕООД” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

 

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.

 

“Спорт Импекс ЕООД” възстановява всички суми, получени от потребителя, освен разходите по доставяне на поръчката.

 

Връщането се допуска при следните условия:

 • стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа точна банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, със здрави оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от “Спорт Импекс ЕООД” – разпечатка на поръчка, документ от куриер за извършено плащане (пощенски паричен превод), гаранционна карта (ако е била издадена такава);

 

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, “Спорт Импекс ЕООД” възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

“Спорт Импекс ЕООД” си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

III. Лични Данни

 

 •     “Спорт Импекс ЕООД”, чрез “www.sportswear.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

 •     При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Спорт Импекс ЕООД” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 •     “Спорт Импекс ЕООД”, чрез "www.sportswear.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: contact@sportswear.bg.

 •     Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Спорт Импекс ЕООД” чрез www.sportswear.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 •     С извършването на регистрация в “www.sportswear.bg” клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 

IV. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:

 

Уеб сайтът www.sportswear.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на дигиталния маркетинг, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж "www.sportswear.bg".

 

Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

V. E-Mail политика:

 

С извършването на регистрация в "www.sportswear.bg" клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

В случай на загубен касов бон, фактура или друг вид документ за извършено плащане (напр. пощенски паричен превод) няма да имате правото на замяна или връщане на стока, която сте закупили от магазин "www.sportswear.bg"! 

 

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

bottom of page